CENNIK

CENNIK W DECHE

PARK W DECHE
bez limitu czasowego

PARK LINOWY
3 przejścia

PARK W DECHE
& PARK LINOWY

DZIECI DO 18 LAT

29 PLN

29 PLN

58 pln 39 PLN

DOROŚLI

5 PLN

39 PLN

44 PLN 39 PLN

SENIORZY
Powyżej 60 lat

5 PLN

30 PLN

35 PLN

TRZECIE I KOLEJNE DZIECKO
rodzeństwo – klient indywidualny*

– 50 %

– 50 %

– 50 %

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

– 50%

– 50 %

– 50%

DZIECI DO 3 LAT

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

GRUPY ZORGANIZOWANE
powyżej 15 osób

24 PLN

24 PLN

48 PLN 34 PLN

PARK W DECHE lub
PARK LINOWY

PAKIETY

KARNET 5 WEJŚĆ
(bilet dla dziecka)

99 PLN

159 PLN

KARNET 10 WEJŚĆ
(bilet dla dziecka)

199 PLN

299 PLN

* Rabaty nie łączą się